Välkommen till Sommenbygd-Vätterstrand

Välkommen till Sommenbygd-Vätterstrand

Välkommen till Sommenbygd-Vätterstrand

Klicka på bilden nedan för att bläddra i vår folder

 

folder

Hållbar livskvalitet, Lokala resurser, Modern landsbygd och Unga på landsbygden är de uppsatta målen för vår verksamhet och vad vi kan ge projektstöd till

Har ni någon idé om hur vi tillsammans kan arbeta för att ta tillvara lokala resurser och kunnande? Det kan handla om nya produkter och tjänster, råvaror, förädling, försäljning eller upplevelser inom kultur- och naturturism.

Hur ska vi kunna ge området Sommenbygd-Vätterstrand en högre tillgänglighet så att människor ska kunna bo och försörja sig här?

Har ni något förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för att öka möjligheterna för nytt företagande och nya möjligheter för befintliga näringslivet?

Vi söker de unga vuxnas svar på frågan hur vi tillsammans kan ge möjligheter till engagemang och se till att deras entreprenörskap utvecklas på deras egna villkor?

Hur kan vi tillsammans arbeta för att ge personer med utländsk bakgrund en starkare ställning och inbjuda till möten mellan människor och utveckla sociala aspekter för en ökad mångfald?

Har ni någon idé om hur vi tillsammans kan arbeta för att se till att människor håller sig friska och aktiva?

Har ni något förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för att öka kunskapen om bygden och vara goda ambassadörer?

Kontakta oss och ge input i frågan så kan vi arbeta med förslagen för eventuella projektstöd.