Här presenterar vi de projekt inom ramen för våra utvecklingscheckar som vi hittills beslutat om. Klicka på respektive kommun för att se projekten.

I Aneby kommun har vi beslutat om 8 projekt.

I Boxholms kommun har vi beslutat om 6 projekt.

I Jönköpings kommun har vi beslutat om 7 projekt.

I Kinda kommun har vi beslutat om 10 projekt.

I Tranås kommun har vi beslutat om 6 projekt.

I Ydre kommun har vi beslutat om 11 projekt.

I Ödeshögs kommun har vi beslutat om 7 projekt.

 

Brandskyddsföreningen i Jönköpings län har ett samarbete, ”SäkerBy” med Räddningstjänsterna, Polisen och försäkringsbolag i kommunerna Aneby, Jönköping och Tranås där man till byalag och andra byaföreningar på 14 orter erbjuder utbildningar, brottsförebyggande information, hjärtstartare mm.

 

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand bedriver ett projekt vi kallar ”Framtidssäkrad landsbygdsutveckling” där vi försöker ta reda på vad som krävs för att potentiella invånare skulle bosätta sig i någon av våra landsbygdskommuner i framtiden. Vi jobbar med intervjuer och enkäter, diskussionsgrupper och workshops och analyserar därefter resultaten och ser vad kommunerna kan göra för att tillmötesgå detta. Vi vill ha svar på vem som behöver göra vad och när det bör göras. Efter genomgång med kommunerna presenteras arbetet vid ett slutseminarium/konferens där det bjuds in brett, såväl medborgare, företagare som politiker och tjänstemän. Därefter ska en handlingsplan tas fram för hur man jobbar vidare och samverkar framöver.