Boxholms kommun

Garage – Boxholm-Ekeby Skidklubb   Man söker stöd för byggande av en garagebyggnad där man kan förvara pistmaskin, spårmaskin mm samt även däri serva sina maskiner. De vill underlätta för hållbarheten samt undvikande av förstörelse och stölder.

 Blåviks Ångbåtsbrygga – Boxholms kommun   Då Blåviks Ångbåtsbrygga är i mycket dåligt skick behöver den bytas ut i sin helhet och ersättas med en flytbrygga. Befintlig stenkista ska då tas bort. Bryggan är och skall vara en angöringsplats för ångbåten Boxholm II.

Förstudie till Museibyggnad vid Hybbeln – Åsbo Hembygdsförening   Situationsplan, byggnadsritning samt ansökan om byggnadslov för en tänkt museibyggnad.

Hantverkstraditioner Sverige-Litauen 2 – Vänner emellan   Reskostnader samt visst material för resa till Litauen som ingår i ett treårigt projekt där vi har godkänt stöd för ett år tidigare. Vänner emellan har ett mångårigt samarbete med Litauen i vävprojekt och denna del handlar om 10-årsjubileum. Man ska göras en inventering av traditionella vävda handdukar under 100 år både i Sverige och Litauen. Detta ska sedan utmynna i en utställning.

10 x 100 timmar design – föreningen UNGA TIO  10 olika företag i Östergötland, varav ett i Boxholm, ska få pröva designprocessen med hjälp av en professionell designbyrå och sommarpraktiserande gymnasieungdomar inom design. Designprocessen kan kortfattat beskrivas som en problemlösningsteknik. Projektet ska resultera i en bok samt en utställning.

Takrenovering – Boxholms Motorklubb
Taket på klubbstugan, en skyddsvärd byggnad, är i stort behov av renovering för att bibehålla sitt utseende och funktion. Byggnaden används för ungdomsverksamhet och tävlingsarrangemang.

Nystart – Boxholm-Ekeby skidklubb
Man breddar och bygger om en backe i konstsnöslingan. Man har också behov av att snabbare kunna spruta upp slingan och behöver därför utöka elsystemet så att de får mer ampere och kan köra flera snökanoner samtidigt.

Café Knut – mötesplats genomfarten – Kooperativet KNUT ek.fören.
I projektet vill man möjliggöra genuin, kulturhistorisk miljö till trivsam mötesplats i form av café och temakvällar i Boxholm. Man vill anordna aktiviteter som bidrar till social samvaro, samverkan, integration som är riktad till flera målgrupper.

Inhägnad Sörbäcksbanan – Boxholms Motorklubb
Projektet syftade till att göra en inhägnad av motorsportområdet i Boxholm. Detta för att kunna garantera säkerheten kring verksamheten för såväl utövare som allmänheten.

Hantverkstraditioner Sverige-Litauen – Fören. Vänner emellan
I projektet ville man få människor att känna till och uppskatta hantverk på båda sidorna Östersjön. Det handlar om kunskapsöverföring och att föra traditioner och kunskap vidare till nya generationer. Resultatet blev en större medvetenhet om våra svenska traditioner och att förmedla hantverk till barn och ungdomar i Boxholm. Det ledde även till ett ökat lärande.

Filmkultur i Folkets Hus – Fören. Folkets Hus i Boxholm upa
Målet med projektet var att bredda filmutbudet i Folkets hus i Boxholm med mer kvalitetsfilm. Man ville även öka filmintresset på orten. Resultatet blev också ett ökat filmintresse.