Boxholms kommun

Takrenovering – Boxholms Motorklubb
Taket på klubbstugan, en skyddsvärd byggnad, är i stort behov av renovering för att bibehålla sitt utseende och funktion. Byggnaden används för ungdomsverksamhet och tävlingsarrangemang.

Nystart – Boxholm-Ekeby skidklubb
Man breddar och bygger om en backe i konstsnöslingan. Man har också behov av att snabbare kunna spruta upp slingan och behöver därför utöka elsystemet så att de får mer ampere och kan köra flera snökanoner samtidigt.

Café Knut – mötesplats genomfarten – Kooperativet KNUT ek.fören.
I projektet vill man möjliggöra genuin, kulturhistorisk miljö till trivsam mötesplats i form av café och temakvällar i Boxholm. Man vill anordna aktiviteter som bidrar till social samvaro, samverkan, integration som är riktad till flera målgrupper.

Inhägnad Sörbäcksbanan – Boxholms Motorklubb
Projektet syftade till att göra en inhägnad av motorsportområdet i Boxholm. Detta för att kunna garantera säkerheten kring verksamheten för såväl utövare som allmänheten.

Hantverkstraditioner Sverige-Litauen – Fören. Vänner emellan
I projektet ville man få människor att känna till och uppskatta hantverk på båda sidorna Östersjön. Det handlar om kunskapsöverföring och att föra traditioner och kunskap vidare till nya generationer. Resultatet blev en större medvetenhet om våra svenska traditioner och att förmedla hantverk till barn och ungdomar i Boxholm. Det ledde även till ett ökat lärande.

Filmkultur i Folkets Hus – Fören. Folkets Hus i Boxholm upa
Målet med projektet var att bredda filmutbudet i Folkets hus i Boxholm med mer kvalitetsfilm. Man ville även öka filmintresset på orten. Resultatet blev också ett ökat filmintresse.