Jönköpings kommun

Festival Wettern – Studieförbundet Vuxenskolan vill tillsammans med Grenna Bluegrass och Citykoll ordna en musikfestival i Gränna med målet att försöka nå målgrupper, främst ungdomar och nyanlända, som traditionellt inte engagerar sig i folkbildningen där musiken står i fokus. Man vill ge befintliga ungdomsband chansen att spela inför publik och utveckla sitt spelande. Ytterligare ett mål är att festivalen ska bli ett årligen återkommande arrangemang i Gränna.

Utveckla Stall Grännalogen till ett hästsportcentrum – Grännabygdens Ryttarförening
Man vill utveckla Stall Grännalogen så att den blir en tillgång för alla hästintresserade i området. Ett hästsportcentrum kommer även att vara viktigt för personer och företag som har sin utkomst i hästnäringen. I Grännalogen kommer arbetslokaler att ställas iordning för t ex hovslagare, veterinär, hästterapeut och hästmassör. Dessa utövare kommer även att få disponera lokaler för att bedriva utbildning.

Röttle-öl – Röttle Bryggaresällskap ek. fören.
Projektet är en förstudie som ska belysa vilka förutsättningar som gäller för att leda den nuvarande ideella bryggningsverksamheten till en kommersiellt lönsam nivå. Det ingår att ta reda på olika finansieringsmöjligheter, genom bl.a. en enklare marknadsanalys. Röttle öl är en potentiellt viktig del av besöksnäringen i området.

Att synliggöra kvinnor i historien – Studieförbundet Vuxenskolan
I projektet vill man lyfta fram kvinnor och berätta deras historia. Projektet inleds med föreläsningar i ämnet, sedan ska man erbjuda en skrivarstuga där man ska kunna få hjälp med att hitta fakta. Nästa steg innebär att man får lära sig skriva och redigera i Wikipedia och får gå kurs i detta. Ett ytterligare steg handlar om digital storytelling och för detta behövs utrustning i form av bl a videoredigeringsprogram. Projektet kommer att genomföras i Gränna.

Allaktivitetshus – Fören. Grenna Kulturgård
Ändamål är att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning. Man vill i projektet undersöka möjligheterna att forma och renovera lokaler i den f.d. Medborgargården i Gränna. Det behövs renoveringsarbeten och införskaffande av utrustning för interaktiv bio och för att kunna driva musikutbildningar.

Renovering bryggor Parola Malm – Kumlaby/Parola Malm byalag
I projektet ska man renovera två bryggor som en gång utgjorde hamnanläggning på Visingsö. Arbetet innebär tillverkning av så kallade stenkistor. Stödet ska användas till köp av material samt förberedelse att lägga ut kistorna genom borttagning av sten. Stenkistorna ska sedan fyllas.

Lokal odling av ölingredienser – Röttle Bryggaresällskap ek. Fören.
Projektägarna undersöker förutsättningarna för lokal odling och beredning av humle och korn (malt) till den egna produktionen av öl. Genom studiebesök på befintliga mälterier vill man studera metoderna som finns.