Jönköpings kommun

SäkerBy – I Jönköpings kommun har byarna Ingeryd, Svarttorp, Järsnäs och Tovrida genomfört delprojekt i SäkerBy.

Temaresor Landsbygdsriksdagen – Hela Sverige ska leva – Länsbygderådet Jönköpings län  Under Landsbygdsriksdagen 2020 kommer ett antal temaresor att arrangeras med olika besöksmål. En resa kommer att ske i Jönköpings kommun där några företagare med olika inriktningar kommer att få besök. Flera företag ligger i området Östra Vätterbranterna med Vistakulle och Äppeldalen t.ex.

Ventilation – Gränna AIS  Man vill utveckla GAIS-gården i Gränna genom att utöka och förändra gym-ytorna samt installera ny ventilationsanläggning. Genom en ombyggnation av gym-ytorna kan alla ägda maskiner tas i bruk och möjliggöra för alla gästkategorier att använda lokalerna, även alla med funktionsnedsättning av något slag.

Ölmstad  2.0 – Ölmstads Idrottssällskap  Målet är att i anslutning till befintlig anläggning bygga en hybridarena som är planerad för att stötta morgondagens sätt att mötas inom idrott/kultur/lärande. Man vill bygga en anläggning som är funktionell för målgrupperna barn/ungdom funktionshindrade och alla övriga aktörer/föreningar i bygden. Huvudmålet är att stärka folkhälsan och den sociala sammanhållningen. Verksamheterna kan bestå av utbildningar, konferenser, kulturevenemang, bio, idrottslektioner i teori och praktik, spontanidrott, körsång, basket, badminton, zumba, klättring, barngymnastik, gå-fotboll, gym, senioridrott, spinning, yoga, bridge samt verka som en digital fritidsgård. Man ska bygga på ett hållbart sätt med solvärme och ventilation med återvinningsteknik t.ex. För maximal tillgänglighet utrustas byggnaden med hiss, rwc samt ingångsramp.

Biograf – teater – Grenna Kulturgård  Man vill möjliggöra en mötesplats för alla i Gränna med omnejd. Ett delmål är att starta upp biografverksamhet med modern teknik. I planen ingår att kunna ge teater, revy och musikunderhållning samt föreläsningar mm. Detta innebär att man köper in ny biografutrustning med projektor, ljudanläggning och filmduk mm.

Gränna Matrunda – Gränna Näringslivsförening  Man vill erbjuda allmänheten en upplevelsehelg med smaker, dofter och aktiviteter, där besök hos de lokala matproducenterna är den centrala tanken men också att erbjuda de lokala matproducenterna ett marknads-föringsevent, merförsäljning och möjlighet att knyta nya kunder till sina produkter. Effekterna av projektet beräknas bli; ökad kännedom och intresse hos allmänheten om mat & dryck i Grevskapet och Biosfärområdet, ökat lärande kring produktion och förädling av mat & dryck i området, främjande av nätverkande och nya samarbetsformer mellan leverantörer, ökad lönsamhet för leverantörerna samt en förlängd säsong för besöksnäringen.

Hjärtsäker ö – Visingsö – Visingsö Brandmannaförening  Utbildning av befolkning och företag i Första hjälpen samt HLR/AED samt inköp av hjärtstartare med värmeskåp för förvaring utomhus, tillgängliga för alla. Registrering av hjärtstartarna i hjärtstartarregistret. Samarbete med Brandskyddsföreningen, Sjöräddningssällskapet, Räddningstjänsten m.fl.

Boulebana Visingsö – SPF Seniorerna Visingsö  Byggande av mindre förråd för förvaring av verktyg, poängtavlor, klot m.m.

Renovering av bryggor Parola Malm etapp 2 – Kumlaby Byalag   Byggande av trädäck samt återställning av hela arbetsplatsen med jord och grus efter tidigare arbete med stenkistornas rekonstruktion.

Konst åt alla med Konsert – Uppgränna Byalag   Under Konst åt alla-veckan i Uppgränna kommer man att spela upp en konsert och sända från Brahehus slottsruin och visa den för publik vid Uppgränna Byagård. Man vill lyfta kvaliteten och publikupplevelsen och göra en professionell uppsättning.

Aktivitets-/Sporthall i Lekeryd-förstudie – Lekeryds Utvecklingsgrupp  En förstudie för att i en förlängning kunna bygga en aktivitet-sporthall i Lekerydsområdet. I första hand behöver man göra en geoteknisk undersökning av de tänkta markområdet samt ritningar och en del övrigt.

Festival Wettern – Studieförbundet Vuxenskolan vill tillsammans med Grenna Bluegrass och Citykoll ordna en musikfestival i Gränna med målet att försöka nå målgrupper, främst ungdomar och nyanlända, som traditionellt inte engagerar sig i folkbildningen där musiken står i fokus. Man vill ge befintliga ungdomsband chansen att spela inför publik och utveckla sitt spelande. Ytterligare ett mål är att festivalen ska bli ett årligen återkommande arrangemang i Gränna.

Utveckla Stall Grännalogen till ett hästsportcentrum – Grännabygdens Ryttarförening
Man vill utveckla Stall Grännalogen så att den blir en tillgång för alla hästintresserade i området. Ett hästsportcentrum kommer även att vara viktigt för personer och företag som har sin utkomst i hästnäringen. I Grännalogen kommer arbetslokaler att ställas iordning för t ex hovslagare, veterinär, hästterapeut och hästmassör. Dessa utövare kommer även att få disponera lokaler för att bedriva utbildning.

Röttle-öl – Röttle Bryggaresällskap ek. fören.
Projektet är en förstudie som ska belysa vilka förutsättningar som gäller för att leda den nuvarande ideella bryggningsverksamheten till en kommersiellt lönsam nivå. Det ingår att ta reda på olika finansieringsmöjligheter, genom bl.a. en enklare marknadsanalys. Röttle öl är en potentiellt viktig del av besöksnäringen i området.

Att synliggöra kvinnor i historien – Studieförbundet Vuxenskolan
I projektet vill man lyfta fram kvinnor och berätta deras historia. Projektet inleds med föreläsningar i ämnet, sedan ska man erbjuda en skrivarstuga där man ska kunna få hjälp med att hitta fakta. Nästa steg innebär att man får lära sig skriva och redigera i Wikipedia och får gå kurs i detta. Ett ytterligare steg handlar om digital storytelling och för detta behövs utrustning i form av bl a videoredigeringsprogram. Projektet kommer att genomföras i Gränna.

Allaktivitetshus – Fören. Grenna Kulturgård
Ändamål är att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning. Man vill i projektet undersöka möjligheterna att forma och renovera lokaler i den f.d. Medborgargården i Gränna. Det behövs renoveringsarbeten och införskaffande av utrustning för interaktiv bio och för att kunna driva musikutbildningar.

Renovering bryggor Parola Malm – Kumlaby/Parola Malm byalag
I projektet ska man renovera två bryggor som en gång utgjorde hamnanläggning på Visingsö. Arbetet innebär tillverkning av så kallade stenkistor. Stödet ska användas till köp av material samt förberedelse att lägga ut kistorna genom borttagning av sten. Stenkistorna ska sedan fyllas.

Lokal odling av ölingredienser – Röttle Bryggaresällskap ek. Fören.
Projektägarna undersöker förutsättningarna för lokal odling och beredning av humle och korn (malt) till den egna produktionen av öl. Genom studiebesök på befintliga mälterier vill man studera metoderna som finns.