Kinda kommun

Forum Tidersrum – Tidersrums hembygdsförening
Det viktigaste syftet med Forum Tidersrum är att skapa olika mötesplatser för att kunna bolla konstruktiva idéer angående bygdens och de boendes framtida möjligheter att bo kvar och öka sina möjligheter att försörja sig i Tidersrum. Projektet innebär dels ett arbete inom hållbar livskvalitet och dels att människor får lära sig mer om bygden och dess historia och kulturutveckling över tid.

Uterum – Björkfors GoIF
Björkfors GoIF är ägare till ön Valö i sjön Björken. På ön drivs ett sommarcafé från mitten av maj till mitten av september. Ett stort bekymmer är osäkerheten i vädret och vad man kan göra för att trygga att caféverksamheten kan bedrivas. All servering sker idag utomhus. Man vill nu anlägga ett uterum för att förlänga säsongen och utestänga kyla och blåst.

Björkfors Gymnastiksal, marknadsaktivering – Oppeby Bygderåd
I projektet vill man marknadsföra och öka nyttjandet av Björkfors gymnastiksal. Man vill utrusta salen på ett sådant sätt att användandet kan breddas. Aktiviteten bland dem som redan nyttjar salen ska öka och man vill marknadsföra den till nya föreningar och institutioner.

Nära Mat i Kinda – Internationella kvinnoföreningen i Kinda
Projektet var en förstudie som syftade till att identifiera och strukturera kommande insatser på temat mat och gröna näringar. Siktet har varit inställt på utveckling av lokal livsmedelsproduktion i Kinda med integrationsinnehåll. Man sammanför etablerade matproducenter med nysvenskar, med fokus på kvinnor med låg utbildning som står långt från arbetsmarknaden.

Kinda Food Valley – Växtkraft Kinda ek.fören.
I projektet ville man utveckla den lokala matproduktionen i Kinda samt inspirera och underlätta för nya aktörer. Det handlade om att stärka det befintliga nätverket och i större grad dra nytta av synergieffekterna producenterna emellan. För att lära av andra deltog Växtkraft Kinda och projektledaren i en aktörskonferens i Holland.

Byarna runt sjön – Oppeby Bygderåd
Föreningen arbetar med för bygden övergripande projekt. Så exempelvis i detta projekt som handlar om byarna runt sjön Björkern. Man har bl.a. tittat på gamla vägar runt sjön som var lämpliga för vandring och cykling. En viktig del av projektet har varit redigering och digitalisering av grundkarta och fotografering av kartan på plexiglas. Man har också tittat på hur många tavlor, bord och stättor som ska placeras ut runt sjön och man har tillverkat och satt upp 5 bord, två tavlor och två stättor. Projektet är presenterat vid bl.a. Björkfors marken. Utöver leden runt sjön har man anlagt en ny vandringsled i Valöreservatet.

Badbrygga – Kinda Ridklubb
I projektet ville den ideella föreningen, anlägga en strand och badbrygga som en utveckling av verksamheten. Detta för att stärka banden med medlemmarna men även med nya människor. Syftet var också att med en naturlig mötesplats ökar möjligheterna att visa upp klubben och därmed öka chanserna att få in nya medlemmar.

Dockekulla –Dockekulla Bygdegårdsförening
Projektet syftade till att bidra till att åtgärda Dockekulla bygdegård som drabbats av omfattande mögelskador. Huset är en viktig mötesplats för bygdens invånare. Det är den enda samlingsplatsen i hela norra Kinda. Renoveringen innebar att byta halva husets golvkonstruktion, avlägsna fukt samt sätta in en fläkt under huset. Det huvudsakliga arbetet utfördes av en entreprenör, men medlemmarna i bygdegårdsföreningen deltog även de i arbetet.

Vildmarksläger för stillasittande barn – Studieförbundet Vuxenskolan
Projektet var en förstudie som syftade till att undersöka möjligheterna för att skapa ett läger där stillasittande barn med övervikt kunde deltaga med en eller båda sina föräldrar. Det handlade om ett långsiktigt tänk där man ville lära känna hela familjen, inte bara det barn som det gäller. Man ville i förstudien undersöka förutsättningar för ett sådant läger i Björkfors. Förstudien skulle leda till en arvfondsansökan tillsammans med Region Östergötland.

Tidningen ”Innehåll i Kinda” – Växtkraft Kinda ek.fören.
I projektet ville man undersöka möjligheterna att göra en lokal tidning som knyter samman Kinda kommuns företag, föreningsliv, kommunala tjänster och invånare.  Man har undersökt de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns med att göra en tidning i Kinda kommun. Under förstudien utkom sex nummer av tidningen och man får av ägarna ytterligare två år innan krav på lönsamhet.