Klicka här
Klicka på bilden ovan för att öppna
dokumentet för Leader Sommenbygd

I Sommenbygd-Vätterstrand samverkar kommunerna Aneby, Boxholm, Jönköping (församlingarna Visingsö, Gränna, Lekeryd, Skärstad/Ölmstad samt Hakarps landsbygd), Kinda t.o.m. febr. 2018, Tranås, Ydre och Ödeshög för att utveckla landsbygden. Som ett led i arbetet erbjuds föreningar och organisationer att söka stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Även företag kan under vissa förutsättningar söka stöd. Har ni en idé kring en aktivitet ni har behov av och vill genomföra eller marknadsföra, om ni vill göra en förstudie, pröva en ny idé, investera i eller bygga någonting är ni välkomna med er ansökan.

I Sommenbygd-Vätterstrands lokala utvecklingsstrategi har vi antagit en vision som säger att Sommenbygd-Vätterstrand är en modern och tillgänglig landsbygd där vi lever ett hållbart klimatsmart liv. Följande områden vill vi arbeta med för att nå visionen:

  • Hållbar livskvalitet – där är fokus på individens hälsa, engagemang och kunskap
  • Lokala resurser – vi vill ta vara på lokala resurser för att utveckla nya produkter och tjänster
  • Modern landsbygd – vi vill bidra till service, infrastruktur och mångfald
  • Unga på landsbygden – vi vill att ungas engagemang, entreprenörskap och försörjningsmöjligheter ska öka.

Har ni, föreningar, organisationer eller företagare i samverkan, någon idé om hur vi kan åstadkomma detta i området Sommenbygd-Vätterstrand vill vi gärna att ni ger oss input så vi kan arbeta med förslagen för att kunna ge projektstöd. Kontakta oss och presentera er idé så får vi diskutera hur vi gemensamt kan gå tillväga för att åstadkomma ett attraktivt område.

Vi strävar efter ett trepartnerskap vilket innebär att vi vill att projekt som får finansiering från Sommenbygd-Vätterstrand är förankrade och genomförs i samverkan mellan olika parter: offentlig, privat och/eller ideell. Det betyder att flera parter hjälps åt att finansiera och genomföra projektet. Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand står för en del av finansieringen och ni som genomför projektet står för en lika stor del, antingen genom eget arbete eller genom att bidra med pengar eller andra resurser.