I ett projekt kan ni f.n. söka max 40.000 kronor från Sommenbygd-Vätterstrand. I ansökan beskriver ni vilka kostnader ni kommer att ha i projektet och vad er egen insats består av. Er egen insats ska vara värd lika mycket som det belopp ni söker. En arbetstimme är värd 200 kronor.

I ansökan beskriver ni er idé, vilka ni är och hur ni kommer att arbeta. Ansökningarna som kommer in behandlas löpande och varje månad beslutar styrelsen för Sommenbygd-Vätterstrand vilka ansökningar som får stöd.

Projekt som hjälper till att uppfylla våra mål kan få stöd från Sommenbygd-Vätterstrand.

Utbetalning till beviljade projekt sker vid projektstart. Då betalas halva summan ut som ett förskott. Under projekttiden håller ni kontakt med och får besök av en fadder från Sommenbygd-Vätterstrand som följer hur projektet går. När ni genomfört ert projekt skriver ni en enkel redovisning till oss vad ni gjort, vilka kostnader ni haft och vilket resultat er satsning har gett. Blanketter/formulär hittar ni ovan. Skicka även gärna med bilder, pressklipp eller annat material från ert landsbygdsutvecklingsprojekt. När er redovisning har godkänts betalas resterande belopp ut.