Tranås kommun

SäkerBy – I Tranås kommun har byarna Adelöv, Linderås, Gripenberg och Tärenäs genomfört delprojekt i SäkerBy.

Temaresor Landsbygdsriksdagen – Hela Sverige ska leva – Länsbygderådet Jönköpings län  Under Landsbygdsriksdagen 2020 kommer ett antal temaresor att arrangeras med olika besöksmål. En resa kommer att ske i Tranås kommun där några företagare med olika inriktningar kommer att få besök. Tranås Energi informerar om sitt agerande för miljötänk och mångfald.

Talperna mtb-bana – Tranås Cykelklubb  Man vill öka möjligheterna för mountainbiketräning och locka fler ungdomar till cykelsporten och på så sätt få fler barn och ungdomar i rörelse genom att utforma en mtb-bana i den gamla slalombacken vid Junkaremålsområdet i Tranås.

Sommargård med 4H – Jönköpings läns 4H  Uppstart av en djurverksamhet där barn och vuxna kan komma och hjälpa till med sysslor som krävs för en gård. Det ska bli ett naturligt utflyktsmål, för främst barn och unga och barnfamiljer, där stad möter land.

Projekt Boet – Sommenbygdens folkhögskola
Folkhögskolan genomför en förstudie för ett större projekt där man vill starta utbildningar inom självhushåll och hållbar utveckling i Boets skola. Man kommer inom ramen för projektet att undersöka om idéerna är genomförbara.

Behåll HITZFM 97,8 Sommenbygd – Tranås Närradioförening
Vid årsskiftet 17/18 kommer frekvensbandet som används av HITZFM som radiolänk mellan studion och masten i Höganloft att läggas ner. Man blir därför tvungen att länka på annat frekvensband, vilket medför att man måste införskaffa ny utrustning. Detta skall göras inom ramen för projektet.

Linderås Bastu – Linderås Bastuförening
Bastun i Linderås är en allmän bastu som var i behov av invändig upprustning. Det handlade om ny beklädnad och målning av väggar och tak och även svetsning av bastuaggregatet och lagning av anslutning till skorsten. Detta genomfördes i projektet.

Generationshall – Linderås kommundelsförening
Man vill ta fram förutsättningar för att bygga en generationshall för bygdens folk i Linderås. Hallen ska kunna användas för föreningsverksamhet, idrott, kulturevenemang, kursverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet mm. Uthyrning för privata tillställningar ska också kunna vara ett användningsområde.

Naturkartan Tranås – Tranås kommun
I projektet har en digital guide för Tranås natur och friluftsliv tagits fram. Man har använt sig av Naturkartan.se som även används av en rad andra kommuner i landet. Arbetet bestod i att fotografera, ta fram GPS-koordinater samt skriva informativa texter som kan locka ut till platserna. Projektet delades in i en uppbyggnadsfas och en marknadsföringsfas.

Förstudie Allaktivitetshall Adelöv – Adelöv Fastighetsförening ek. Fören.
Förstudien syftade till att undersöka förutsättningarna för att uppföra en allaktivitetshall. En arbetsgrupp tillsattes och den har gjort studiebesök för att studera olika typer av hallar. En ritning av byggnaden har färdigställts. Hallen ska vara anpassad för flera olika målgrupper; Adelövs och Tranås kommuns skolelever, personer som vill nyttja ett gym som är öppet dygnet runt, föreningar och andra grupper som behöver samlings- och konferenslokaler. Men även för större idrotts-, kultur- och nöjesevenemang, café och serveringslokal.