Ydre kommun

Förarbete inför Bredband Asby Udde – Bredband Asby Udde ek.för.  Förarbete inför utbyggnad av fibernät i området på och omkring Asby Udde. Marknadsföring inklusive infomöten samt upphandling av projektör ingår i projektet.

Utveckla Ydrebygdens föreningsbigård – Ydrebygdens biodlarförening  Man vill förbättra och utveckla möjligheterna att besöka föreningsbigården samt öka intresset för biodling genom att bygga en visningskupa och ta fram informationsmaterial. Man vill införskaffa skyddsdräkter för barn och vuxna samt utrusta föreningsbigården med bättre förvaringsplatser och även sittplatser.

Vår vardag – våra val – Norra Vi Hembygdsförening  Föreningen har tagit ett inriktningsbeslut att utifrån nutid bevaka och värna om natur, kultur och livsbetingelser med tanke på kommande generationer. De kommer under de närmaste åren arbeta på mikronivå i närmiljön genom att skapa kunskap, förändra attityder och beteende hos både barn/ungdomar och vuxna för att värna om närmiljön. Detta sker genom intervjuer, föreläsningar, diskussioner och dokumentation.

Förstudie till utställningsförnyelse – Naturum Sommen  Då nuvarande utställning är sedan 2002 vill man göra en förnyelse med fokus på sjön Sommen och dess omgivningar och lyfta värdefull natur och kultur i området. Studiebesök och möte i naturumråd och därefter samråd med Länsstyrelser, kommuner och föreningar i närområdet. Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet och SLU är även delaktiga i förstudien.

Bulebladet – Österbymo Centrumförening  Man ville utveckla det befintliga Bulebladet med redaktionella artiklar, kalendarium och kommunal information. Dessutom trycka den i färg och vara en anslagstavla som kommer ut en gång i månaden.

Musikal: Sound of Music – Ydre Kulturcentrum  För att förbättra ljudkvaliteten under föreningens föreställningar behövs s.k. myggor, mikrofoner, för att stärka upp ljudet och förbättra publikupplevelsen.

10 x 100 timmar design – föreningen UNGA TIO  10 olika företag i Östergötland, varav ett i Ydre, ska få pröva designprocessen med hjälp av en professionell designbyrå och sommarpraktiserande gymnasieungdomar inom design. Designprocessen kan kortfattat beskrivas som en problemlösningsteknik. Projektet ska resultera i en bok samt en utställning.

Ydrefors Broar – Ydrefors Samhällsförening  Restaurering av två stycken broar för att upprätthålla förbindelsen runt Ösjön/Brosjön i syfte att behålla gång- och cykelleden runt sjöarna för boende, turister och sommarboende i området.

Utemiljön Sjömagasinet och Torpa Brygga – Torpa Byalag                                                                                                          Förbättring av utemiljön vid friluftsområdet vid Torpa brygga. I detta ingår att renovera båthuset utvändigt, renovera bryggan, bygga trädäck och ansluta båtbryggan till bastun, bygga insynsskydd samt en trappa. Därtill kommer att tillverka skyltar till området.

Galapremiär i Ydre – Ydre Kulturcentrum
Producenterna av filmen ”Giants and the morning after” som handlar om människorna som lever och har levt i en liten kommun på landsbygden har erbjudit föreningen att hålla galapremiär för filmen innan den har biopremiär på svenska biografer.

Nåldynan workshops – Ydrekompaniet ek.för.
Man vill genom workshops undersöka möjligheterna till vidareutveckling av det befintliga projektet Nåldynan som främst vänder sig till kvinnliga Ydrebor och invandrade kvinnor. Genom detta pilot-projekt startas ett researcharbete för att skapa samarbete mellan nåldynan och SFI-undervisningen och även undersöka hur denna verksamhet kan ingå i kommunens arbetsmarknadsintegration.

Projekt längdåkning – Asby Alpina
Under senare år har efterfrågan på möjligheten att åka längdskidor i anslutning till Asbybacken varit stor. Projektet handlar om iordningställande av ett kortare längdskidspår på den gamla rallykartbanan, då denna lagts ned.

Ljuskväll i Österbymo – Österbymo Centrumförening
Projektet gick ut på att anordna en ljuskväll med torghandel. Man ville lysa upp Österbymo när det är som mörkast och man ville skapa möten mellan människor. Syftet var också ökad handel, rörelse, gemenskap och att involvera ungdomar och däribland nyanlända i arbetet.

Vandringsled Selo berg/Skams gator – Sunds kyrkbys byalag
I projektet vill man iordningställa en vandringsled i området öster om Lilla Sundsjön i Sund. Leden kommer att skyltas vid speciellt intressanta platser, med såväl text som förtydligande illustrationer. Vid utsiktsplatsen kommer träd tas ner för att öppna upp vyerna.

Odlingsträdgård – YdreKompaniet ek.fören.
Projektet riktar sig till invandrare i Ydre kommun. Man ska tillhandahålla ca 12 st. odlingslådor i en koloniträdgård och odling i ett mindre växthus. Ydre kommun har beviljat föreningen bidrag och upplåter marken vid föreningens butikslokaler. Allt arbete i projektet utförs av föreningens medlemmar tillsammans med odlingsintresserade personer/familjer.

Säker utebana – Ydre Ridklubb
I projektet byggs ett nytt staket runt en av utebanorna. Detta för att få två säkra banor.  Detta gör att de nu kan erbjuda mer varierad ridning för ryttare i trakten. Det medför också att man kan ha ridning samtidigt som ridskolan har sin verksamhet. Man kan också marknadsföra anläggningen för olika arrangemang på ett bättre sätt.

Lyskraft 2 – Ydre Ridklubb
Projektets mål var att installera nya keramiska metallhalogenlampor vid utebanan i Ydre ridklubb. Detta för att bättre tillmötesgå olika aktiviteter för olika målgrupper och ge ökad tillgång till ridbaneyta året om. Projektet ledde till ökat idrottande då banan nu kan användas även under den mörka årstiden. Projektet ha även engagerat ungdomar på orten som deltagit aktivt i arbetet.

Hantverk för invandrare i Ydre – YdreKompaniet ek.fören.
Målet med projektet var att skapa en kreativ mötesplats för invandrade kvinnor i Ydre. Vidare att ge kontakter, sysselsättning och kunskaper om olika hantverkstraditioner. Man ville även ge möjlighet till att tillverka hantverksprodukter och ställa ut i föreningens butikslokal. Det var också viktigt att föreningen efter projekttiden ansvarar för den fortsatta verksamheten.

Kultur på Torpöns Färjeläge – Torpöns Camping AB
Projektets syfte var att förstärka banden mellan kultur och upplevelser och koppla ihop med berättelsen om Sommakoa. I projektet fick matsalen ny interiör och några tavlor av Sommakoa. Temat kom även att genomlysa servering och toaletter. Tillsammans med Naturrum Sommen så förenar man kultur, natur och lokal mat.