Ydre kommun

Utemiljön Sjömagasinet och Torpa Brygga – Torpa Byalag                                                                                                                                                        Förbättring av utemiljön vid friluftsområdet vid Torpa brygga. I detta ingår att renovera båthuset utvändigt, renovera bryggan, bygga trädäck och ansluta båtbryggan till bastun, bygga insynsskydd samt en trappa. Därtill kommer att tillverka skyltar till området.

Galapremiär i Ydre – Ydre Kulturcentrum
Producenterna av filmen ”Giants and the morning after” som handlar om människorna som lever och har levt i en liten kommun på landsbygden har erbjudit föreningen att hålla galapremiär för filmen innan den har biopremiär på svenska biografer.

Nåldynan workshops – Ydrekompaniet ek.för.
Man vill genom workshops undersöka möjligheterna till vidareutveckling av det befintliga projektet Nåldynan som främst vänder sig till kvinnliga Ydrebor och invandrade kvinnor. Genom detta pilot-projekt startas ett researcharbete för att skapa samarbete mellan nåldynan och SFI-undervisningen och även undersöka hur denna verksamhet kan ingå i kommunens arbetsmarknadsintegration.

Projekt längdåkning – Asby Alpina
Under senare år har efterfrågan på möjligheten att åka längdskidor i anslutning till Asbybacken varit stor. Projektet handlar om iordningställande av ett kortare längdskidspår på den gamla rallykartbanan, då denna lagts ned.

Ljuskväll i Österbymo – Österbymo Centrumförening
Projektet gick ut på att anordna en ljuskväll med torghandel. Man ville lysa upp Österbymo när det är som mörkast och man ville skapa möten mellan människor. Syftet var också ökad handel, rörelse, gemenskap och att involvera ungdomar och däribland nyanlända i arbetet.

Vandringsled Selo berg/Skams gator – Sunds kyrkbys byalag
I projektet vill man iordningställa en vandringsled i området öster om Lilla Sundsjön i Sund. Leden kommer att skyltas vid speciellt intressanta platser, med såväl text som förtydligande illustrationer. Vid utsiktsplatsen kommer träd tas ner för att öppna upp vyerna.

Odlingsträdgård – YdreKompaniet ek.fören.
Projektet riktar sig till invandrare i Ydre kommun. Man ska tillhandahålla ca 12 st. odlingslådor i en koloniträdgård och odling i ett mindre växthus. Ydre kommun har beviljat föreningen bidrag och upplåter marken vid föreningens butikslokaler. Allt arbete i projektet utförs av föreningens medlemmar tillsammans med odlingsintresserade personer/familjer.

Säker utebana – Ydre Ridklubb
I projektet byggs ett nytt staket runt en av utebanorna. Detta för att få två säkra banor.  Detta gör att de nu kan erbjuda mer varierad ridning för ryttare i trakten. Det medför också att man kan ha ridning samtidigt som ridskolan har sin verksamhet. Man kan också marknadsföra anläggningen för olika arrangemang på ett bättre sätt.

Lyskraft 2 – Ydre Ridklubb
Projektets mål var att installera nya keramiska metallhalogenlampor vid utebanan i Ydre ridklubb. Detta för att bättre tillmötesgå olika aktiviteter för olika målgrupper och ge ökad tillgång till ridbaneyta året om. Projektet ledde till ökat idrottande då banan nu kan användas även under den mörka årstiden. Projektet ha även engagerat ungdomar på orten som deltagit aktivt i arbetet.

Hantverk för invandrare i Ydre – YdreKompaniet ek.fören.
Målet med projektet var att skapa en kreativ mötesplats för invandrade kvinnor i Ydre. Vidare att ge kontakter, sysselsättning och kunskaper om olika hantverkstraditioner. Man ville även ge möjlighet till att tillverka hantverksprodukter och ställa ut i föreningens butikslokal. Det var också viktigt att föreningen efter projekttiden ansvarar för den fortsatta verksamheten.

Kultur på Torpöns Färjeläge – Torpöns Camping AB
Projektets syfte var att förstärka banden mellan kultur och upplevelser och koppla ihop med berättelsen om Sommakoa. I projektet fick matsalen ny interiör och några tavlor av Sommakoa. Temat kom även att genomlysa servering och toaletter. Tillsammans med Naturrum Sommen så förenar man kultur, natur och lokal mat.