Här presenterar vi de projekt som vi hittills beslutat om. Klicka på respektive kommun för att se projekten.

I Aneby kommun har vi beslutat om 20 projekt.

I Boxholms kommun har vi beslutat om 11 projekt.

I Jönköpings kommun har vi beslutat om 21 projekt.

I Kinda kommun har vi beslutat om 10 projekt.

I Tranås kommun har vi beslutat om 14 projekt.

I Ydre kommun har vi beslutat om 19 projekt.

I Ödeshögs kommun har vi beslutat om 12 projekt.

 

Brandskyddsföreningen i Jönköpings län har haft ett samarbete, ”SäkerBy” med Räddningstjänsterna, Polisen och försäkringsbolag i kommunerna Aneby, Jönköping och Tranås där man till byalag och andra byaföreningar på 14 orter erbjudit utbildningar, brottsförebyggande information, hjärtstartare mm.

 

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand har bedrivit ett projekt vi kallat ”Framtidssäkrad landsbygdsutveckling” där vi försökte ta reda på vad som krävs för att potentiella invånare skulle bosätta sig i någon av våra landsbygdskommuner i framtiden. Vi har jobbat med intervjuer och enkäter, diskussionsgrupper och workshops och  därefter analyserat resultaten och sett vad kommunerna kan göra för att tillmötesgå detta. Vi har velat få svar på vem som behöver göra vad och när det bör göras. Efter genomgång med kommunerna har arbetet presenterats vid ett slutseminarium/konferens där det bjudits in brett, såväl medborgare, företagare som politiker och tjänstemän. Meningen har varit att kommunerna ska ta fram en handlingsplan för hur man jobbar vidare lokalt och samverkar framöver.

 

Föreningen har också varit delaktig i ett transnationellt projekt tillsammans med ett Leaderområde i Finland ”Local food and tourism” där vi arrangerade en rundresa i vårt område till olika besöksmål som informerade om sitt sätt att arbeta med kvalitet och närproducerat och som vi kunde visa upp som goda exempel för vår region.