Landsbygd

Definitionen för landsbygd är inte helt konkret utan beskrivs av ett område med lantlig bebyggelse. Beroende på vilken definition som används kan allt från 13 (SCB) till 76 % (FN) bo på landsbygden i Sverige. 

landsbygd

Definition av landsbygd

Tillväxtverket försöker hitta en gemensam definition av landsbygd. 2014 togs denna definition fram som bland annat används i regeringens proposition för ”En sammanhållen utveckling på Sveriges landsbygder”. 

Tillväxtverkets definition av landsbygd delar in Sveriges kommuner i sex olika grupper varav tre av dessa betecknas som landsbygdskommuner. Tätort definieras av en befolkning om minst 50 000 invånare. 

De olika kommunerna i uppdelningen är: 

Storstadskommuner

Mer än 80 % bor i urbana områden och de har med angränsande kommuner en folkmängd på minst 500 000. 

Blandade kommuner

Här bor fortfarande majoriteten i urbana områden men definitionen är över 50% bor i  urbana områden. Skillnaden mellan täta eller glesa blandade kommuner är att i täta har majoriteten mindre än 45 minuters bilväg till närmsta tätort medan i glesa är denna tid längre än 45 minuter.  

Landsbygdskommunerna

Definitionen av tätortsnära och glesa landsbygdskommuner är att mer än 50% bor i rurala områden. Skillnaden mellan dessa två är att i tätortsnära har invånarna mindre än 45 minuters bilväg till en tätort medan i glesa har man över 45 minuter. 

Den tredje landsbygdskommunen är mycket glesa och här bor hela befolkningen i rurala områden och de har över 90 minuters bilväg till en tätort. 

Enligt denna definition bor ca 15% av Sveriges befolkning i någon av de tre landsbygdskommunerna.