Projekt

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand driver flera olika projekt för en levande landsbygd. De har samarbete med många olika företag och organisationer för att genomföra diverse utvecklingsprojekt. 

idea

Brandskyddsföreningen i Jönköpings län har haft ett samarbete, ”SäkerBy” med Räddningstjänsterna, Polisen och försäkringsbolag i kommunerna Aneby, Jönköping och Tranås där man till byalag och andra byaföreningar på 14 orter erbjudit utbildningar, brottsförebyggande information, hjärtstartare mm.

Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand har bedrivit ett projekt  kallat ”Framtidssäkrad landsbygdsutveckling” där de försökte ta reda på vad som krävs för att potentiella invånare skulle bosätta sig i någon av landsbygdskommunerna i framtiden. Föreningen har jobbat med intervjuer och enkäter, diskussionsgrupper och workshops och  därefter analyserat resultaten och sett vad kommunerna kan göra för att tillmötesgå detta. De önskade få svar på vem som behöver göra vad och när det bör göras. Efter genomgång med kommunerna har arbetet presenterats vid ett slutseminarium/konferens där det bjudits in brett, såväl medborgare, företagare som politiker och tjänstemän. Meningen har varit att kommunerna ska ta fram en handlingsplan för hur man jobbar vidare lokalt och samverkar framöver.

Föreningen har också varit delaktig i ett transnationellt projekt tillsammans med ett Leaderområde i Finland ”Local food and tourism” där de arrangerade en rundresa i området till olika besöksmål som informerade om sitt sätt att arbeta med kvalitet och närproducerat och som de kunde visa upp som goda exempel för regionen.