Projektmedel

Gå gärna in på www.landsbygdsnatverket.se och läs vad de kan ge för inspiration och stöd. För er som bor i östgötadelen finns projektmedel att söka hos Länsstyrelsen Östergötland.

 

projektmedel landsbygd

I ansökan beskriver ni er idé, vilka ni är och hur ni kommer att arbeta. Ansökningarna som kommer in behandlas löpande och varje månad beslutar styrelsen för Sommenbygd-Vätterstrand vilka ansökningar som får stöd.

Projekt som hjälper till att uppfylla målen kan få stöd från Sommenbygd-Vätterstrand.

Vid projektstart kan del av projektstödet betalas ut som ett förskott. Under projekttiden håller ni kontakt med och får besök av en fadder från Sommenbygd-Vätterstrand som följer hur projektet går. När ni genomfört ert projekt skriver ni en enkel redovisning till dem vad ni gjort, vilka kostnader ni haft och vilket resultat er satsning har gett. Blanketter/formulär hittar ni ovan. Skicka även gärna med bilder, pressklipp eller annat material från ert landsbygdsutvecklingsprojekt. När er redovisning har godkänts betalas resterande belopp ut.