Sommenbygd

I Sommenbygd-Vätterstrand samverkar kommunerna Aneby, Boxholm, Jönköping (församlingarna Visingsö, Gränna, Lekeryd, Skärstad/Ölmstad samt Hakarps landsbygd), Kinda t.o.m. febr. 2018, Tranås, Ydre och Ödeshög för att utveckla landsbygden. Som ett led i arbetet erbjuds föreningar och organisationer att söka stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt.

Även företag kan under vissa förutsättningar söka stöd. Har ni en idé kring en aktivitet ni har behov av och vill genomföra eller marknadsföra, om ni vill göra en förstudie, pröva en ny idé, investera i eller bygga någonting kan ni lägga in en ansökan.

 

somenbygd

I Sommenbygd-Vätterstrands lokala utvecklingsstrategi har det antagits en vision som säger att Sommenbygd-Vätterstrand är en modern och tillgänglig landsbygd där alla lever ett hållbart klimatsmart liv. Följande områden  arbetar man med för att nå denna vision:

  • Hållbar livskvalitet – där är fokus på individens hälsa, engagemang och kunskap
  • Lokala resurser – ta vara på lokala resurser för att utveckla nya produkter och tjänster
  • Modern landsbygd – bidra till service, infrastruktur och mångfald
  • Unga på landsbygden – att ungas engagemang, entreprenörskap och försörjningsmöjligheter ska öka.

 

Har ni, föreningar, organisationer eller företagare i samverkan, någon idé om hur ni kan åstadkomma detta i området Sommenbygd-Vätterstrand?  Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand står för en del av finansieringen och ni som genomför projektet står för en lika stor del, antingen genom eget arbete eller genom att bidra med pengar eller andra resurser.